Konditionsanalys

Konditionsanalys

Hur mår din kran och vad är den återstående livslängden?

Alla kranar har en begränsad livslängd. Tillverkaren av kranen bestämmer vid tillverkningen en teoretisk livslängd. När denna är uppnådd eller när ni är osäkra på att kranen kan leva upp till ökade produktionskrav eller förändrat syfte med hanteringen av kranen, då är det tid för en konditionsanalys.

Konditionsanalys

Hur mår din kran och vad är den återstående livslängden?

Alla kranar har en begränsad livslängd. Tillverkaren av kranen bestämmer vid tillverkningen en teoretisk livslängd. När denna är uppnådd eller när ni är osäkra på att kranen kan leva upp till ökade produktionskrav eller förändrat syfte med hanteringen av kranen.

Med Cranemech Konditionsanalys får ni en grundlig utvärdering av skicket på er kran och en teoretisk uppskattning av kvarvarande livslängd. Analysen innefattar mekaniska delar, el komponenter, styrsystem och konstruktion. Konditionsanalysen lyfter fram eventuella brister och förslag på åtgärder eller moderniseringar där allt presenteras i ett utförligt protokoll.

Det är även ett krav enligt AFS 2006:6, att en konditionsanalys skall genomföras när lyftanordningen närmar sig sin konstruktiva livslängd.