Service & Reparation

Med Cranemech service minskar ni oförutsedda driftstopp och effektiviserar er process genom ett effektivt underhåll av er lyftutrustning. Ett serviceavtal med oss ger er god och trygg översikt av statusen på er lyftutrustning. Med vårt underhållsystem MaintMaster ger vi er möjligheten att via molnet gå in och se status på era objekt efter ett servicebesök.

Vi servar givetvis alla fabrikat och skräddarsyr underhållet efter era önskemål, produktion och produkt.

Service & Reparationer

Med erfarna tekniker och kompletta servicebilar har vi allt till hands för att utföra service eller reparera er lyftutrustning.

Det dokumenterade underhållet är viktigt att sköta. Många tror idag att det räcker med den årliga besiktningen men det gör det inte. Det krävs utöver besiktningen ett dokumenterat underhåll enligt AFS 2006:6. Kortfattat säger AFS 2006:6 att:                                                                                                                           

• Daglig kontroll av lyftanordningen skall ske före användning.
• Journal skall föras över underhåll och fortlöpande tillsyn.
• Kranföraren skall ha teoretiska samt praktiska kunskaper för säker användning av lyftanordningen.
• Brister eller skador som upptäckts vid en kontroll, skall om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning.

Tillgänglighet

Vårt mål är att alltid finnas tillgängliga oavsett tid på dygnet.

Får ni oplanerade driftstopp så tveka inte med att slå oss en signal.

Önskas avtalad jourtjänst ombesörjer vi även detta.

Besiktning av lyftredskap

Vi erbjuder besiktning av lyftredskap av ackrediterad besiktningsman. Era lyftredskap märks upp med ID-märkning och certifikat skapas. Allt enligt gällande regelverk. Även lyftredskapen innefattas av AFS 2006:6

Årlig inspektion samt service och underhåll av Ganterud

Vi erbjuder besiktning, service och underhåll av Ganterud nivelleringsok.  Våra tekniker har genomgått servitutsbildning på Ganteruds produkter och är därmed ackrediterad service partner.